„Трудните неща правим веднага, а за невъзможните ни е необходимо малко време.“